• Công ty: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  • Website: http://www.baohiemxahoi.gov.vn
  • Email: websitebhxh@gmail.com
  • Điện thoại: 0243 6285233 - Hotline: 1900969668
  • Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Tra cứu BHXH Tra cứu quá trình đóng Bảo hiểm xã hội
  • Trên thực tế rất nhiều người không biết thực hư công ty đã đóng bảo hiểm cho mình hay chưa? Và đóng từ thời điểm nào? Mức đóng ra sao? Giờ đây, bạn hoàn toàn yên tâm vì có thể tự mình tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), để bảo vệ quyền lợi cho bản thân.
  • Xếp hạng: 3 23 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • iBHXH Hỗ trợ kê khai BHXH qua mạng
  • Thay vì phải trực tiếp tới nộp hồ sơ BHXH, sau đó lại mất công chờ đợi và nhận kết quả trả lại thì iBHXH sẽ giúp bạn nhanh chóng lập hồ sơ BHXH, ký số và gửi qua mạng Internet cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Sau đó nhận kết quả phản hồi ngay trên ứng dụng.
  • Xếp hạng: 4 8 Phiếu bầu