• Công ty: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • Website: http://www.baohiemxahoi.gov.vn
 • Email: websitebhxh@gmail.com
 • Điện thoại: 0243 6285233 - Hotline: 1900969668
 • Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

🖼️ VssID cho iOS 1.5 Ứng dụng thông tin bảo hiểm xã hội

🖼️
 • Phát hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • VssID cho iPhone là ứng dụng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam dành cho người đóng bảo hiểm xã hội có thể tra cứu, kiểm tra quá trình đóng BHXH trên di động.
 • ios Version: 1.5.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.683

🖼️ VssID cho Android 1.5 Ứng dụng thông tin, tra cứu bảo hiểm xã hội Việt Nam

🖼️
 • Phát hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • VssID cho Android là ứng dụng thông tin dịch vụ Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên di động. Ứng dụng VssID cho Android sẽ giúp người dân thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin - dịch vụ với cơ quan Bảo hiểm xã hội rất nhanh chóng, tiện lợi, chính xác.
 • android Version: 1.5.5
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.379

🖼️ Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam Bảo hiểm xã hội điện tử

🖼️
 • Phát hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hay được gọi tắt là VssID sẽ giúp người lao động nhanh chóng tra cứu các thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội.
 • web
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 3.478

🖼️ Tra cứu BHXH Tra cứu quá trình đóng Bảo hiểm xã hội

🖼️
 • Phát hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • Trên thực tế rất nhiều người không biết thực hư công ty đã đóng bảo hiểm cho mình hay chưa? Và đóng từ thời điểm nào? Mức đóng ra sao? Giờ đây, bạn hoàn toàn yên tâm vì có thể tự mình tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), để bảo vệ quyền lợi cho bản thân.
 • web
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 54.056

🖼️ KBHXH 4.0 Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội

🖼️
 • Phát hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • KBHXH là phần mềm hỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội (BHXH) điện tử, giúp doanh nghiệp dễ dàng lập và quản lý hồ sơ theo nghiệp vụ BHXH.
 • windows Version: 4.0
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 120.152

🖼️ iBHXH Hỗ trợ kê khai BHXH qua mạng

🖼️
 • Phát hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • Thay vì phải trực tiếp tới nộp hồ sơ BHXH, sau đó lại mất công chờ đợi và nhận kết quả trả lại thì iBHXH sẽ giúp bạn nhanh chóng lập hồ sơ BHXH, ký số và gửi qua mạng Internet cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Sau đó nhận kết quả phản hồi ngay trên ứng dụng.
 • windows
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59.310