🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Knightfall: Rivals Game thẻ bài mới cho máy tính & Mac
  • Trong game Knightfall: Rivals, người chơi sẽ thu thập nhiều thẻ bài và đấu với những người chơi khác. Đây là game chiến thuật thẻ bài chơi theo lượt giới thiệu một vài ý tưởng mới mẻ về mặt gameplay.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️