🖼️ Immortal Soul: Black Survival cho iOS 1.2 Game chiến đấu sinh tồn kinh dị

🖼️
  • Phát hành: Boltrend Games
  • Immortal Soul: Black Survival là một trò chơi kinh dị sinh tồn đưa bạn đến một hòn đảo bí ẩn. Mục tiêu của bạn là vượt qua từng khu vực trong khi cố gắng trở thành người cuối cùng còn sống sót trong cuộc chiến 10 người.
  • ios Version: 1.2

🖼️ Immortal Soul: Black Survival cho Android 9.1 Game chiến đấu sinh tồn kinh dị 10 người chơi

🖼️
  • Phát hành: Boltrend Games
  • Immortal Soul: Black Survival là một game sinh tồn kinh dị nhiều người chơi. Nhiệm vụ của bạn là trở thành người sống sót cuối cùng trong số 10 người cùng chơi.
  • android Version: 9.1.00