Advanced SQL Password Recovery Khôi phục mật khẩu SQL hiệu quả

Tải về

3 (1) Elcomsoft Dùng thử 415 Dung lượng: 4,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Nhanh chóng thay thế hoặc đặt lại mật khẩu user hoặc admin đang bảo vệ cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Advanced SQL Password Recovery hỗ trợ tất cả các phiên bản của Microsoft SQL Server và Microsoft SQL Server Express Edition.

Không cần phải cài đặt Microsoft SQL Server để khôi phục mật khẩu. Mở khóa cơ sở dữ liệu có mật khẩu bảo vệ từ bất kì máy tính nào. Tất cả những gì bạn cần để thay thế mật khẩu user hoặc admin Advanced SQL Password Recovery và master.mdf. Advanced SQL Password Recovery hỗ trợ Microsoft SQL Server và Microsoft SQL Server Express 2000/2005/2008.

Advanced SQL Password Recovery

Các tính năng chính:

 • Đảm bảo thay thế mật khẩu nhanh chóng cho Microsoft SQL Server 2000/2005/2008
 • Đặt lại mật khẩu user và admin
 • Hoạt động chỉ với một lần kích
 • Không yêu cầu công cụ MSSQL
 • Làm việc với mật khẩu trong tất cả các ngôn ngữ và mã hóa
 • Tự động dừng dịch vụ MSSQL
 • Tự động sao lưu cơ sở dữ liệu gốc.

Lamle

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 4,7 MB
 • Lượt xem: 441
 • Lượt tải: 415
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm