Fahmy Corporation là công ty phần mềm nhỏ cung cấp rất nhiều phần mềm miễn phí để giải quyết các vấn đề của người dùng.

🖼️ My Calendar 2016.4 Phần mềm quản lý ghi chú, nhắc việc

🖼️
 • Phát hành: Fahmy Corporation
 • My Calendar là phần mềm quản lý ghi chú giúp bạn tạo ghi chú cá nhân, lên lịch các sự kiện, tạo danh sách sinh nhật, sắp xếp công việc nhờ bộ công cụ hiệu quả.
 • windows Version: 2016.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 275

🖼️ Acronym Database 2015.12 Phần mềm tra từ viết tắt miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Fahmy Corporation
 • Acronym Database là phần mềm tra từ viết tắt miễn phí, không cần cài đặt, ngoài ra nó còn giúp bạn xem mã của biểu tượng Facebook, tiền tệ, quốc gia cũng như phần mở rộng tập tin.
 • windows Version: 2015.12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55

🖼️ Cleaner++ 2016.2 Phần mềm dọn dẹp máy tính miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Fahmy Corporation
 • Cleaner++ là phần mềm gỡ cài đặt ứng dụng, giúp loại bỏ những khóa registry bị lỗi, làm sạch ổ đĩa và giải phóng không gian ổ đĩa miễn phí.
 • windows Version: 2016.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 885

🖼️ Name Dictionary 2015.12 Xem ý nghĩa tên của bạn

🖼️
 • Phát hành: Fahmy Corporation
 • Name Dictionary là ứng dụng xem ý nghĩa của tên với mục đích vui vẻ giúp bạn tìm kiếm xem một cái tên bất kỳ có ý nghĩa gì, cũng như tạo ra cái tên đơn giản một cách ngẫu nhiên.
 • windows Version: 2015.12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107

🖼️ My Suite 2016.4 Tiện ích gói phần mềm cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: Fahmy Corporation
 • My Suite là tiện ích hệ thống giúp người dùng tạo danh sách phần mềm để mở trong 1 cửa sổ duy nhất và còn mang đến cả tính năng phân loại phần mềm theo danh mục.
 • windows Version: 2016.4