• Công ty: Outside Software
 • Website: http://www.outsidesoftware.com/
 • Email: office@outsidesoftware.com
 • Điện thoại: +4-0724-03-77-27
 • Địa chỉ: Văn phòng tại Mỹ: 616 Corporate Way, Suite 2-4080 Valley Cottage, NY 10989 USA

Outside Software là là công ty phần mềm Romani ra đời với mong muốn cung cấp các dịch vụ IT tin cậy và có chất lượng cao tới người dùng. Công ty mang tới những công cụ phát triển chuyên nghiệp cho .NET và ứng dụng web.

Sứ mệnh của Outside Software là khiến cho việc phát triển phần mềm trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Công ty cung cấp các phương thức quản lý dự án online, giúp nâng cao hiệu quả làm việc nhóm. Ngoài ra công ty cũng thiết kế các bản khảo sát online giúp thu thập thông tin từ khách hàng.

Các công cụ trong bộ suite liên quan tới PDF của Outside Software giúp bất kì nhà phát triển .NET nào dễ dàng thực hiện các yêu cầu liên quan tới file PDF. Công ty cũng mang tới công cụ chuyển đổi HTML sang PDF, phần mềm tạo file PDF, thư viện PDF an toàn và các công cụ cắt ghép file PDF.

Công ty hiện có 2 trụ sở tại USA và Romani. 

Văn phòng tại Romani: Bd. Decebal, Nr. 25-29, Olympia Tower, Etaj 10, Sector 3, Bucharest, Romania.
Postal code 030964

Outside Software là là công ty phần mềm Romani ra đời với mong muốn cung cấp các dịch vụ IT tin cậy và có chất lượng cao tới người dùng. Công ty mang tới những công cụ phát triển chuyên nghiệp cho .NET và ứng dụng web.

 

Sứ mệnh của Outside Software là khiến cho việc phát triển phần mềm trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Công ty cung cấp các phương thức quản lý dự án online, giúp nâng cao hiệu quả làm việc nhóm. Ngoài ra công ty cũng thiết kế các bản khảo sát online giúp thu thập thông tin từ khách hàng.

 

Các công cụ trong bộ suite liên quan tới PDF của Outside Software giúp bất kì nhà phát triển .NET nào dễ dàng thực hiện các yêu cầu liên quan tới file PDF. Công ty cũng mang tới công cụ chuyển đổi HTML sang PDF, phần mềm tạo file PDF, thư viện PDF an toàn và các công cụ cắt ghép file PDF. 

🖼️ ExpertXLS Excel Library for .NET 2.2 Tạo mới và chỉnh sửa file Excel

🖼️
 • Phát hành: Outside Software
 • ExpertXLS Excel Library for .NET mang tới khả năng tạo mới và chỉnh sửa file Excel cho ứng dụng .NET với rất nhiều tính năng và hoàn toàn độc lập với Microsoft Office Excel.
 • windows Version: 2.2.0

🖼️ ExpertPDF PDF Images Extractor 3.3 Trích xuất ảnh từ file PDF cho ứng dụng NET

🖼️
 • Phát hành: Outside Software
 • ExpertPDF PDF Images Extractor là phần mềm trích xuất ảnh từ file PDF với khả năng tích hợp vào nhiều ứng dụng .NET và cách sử dụng rất dễ dàng.
 • windows Version: 3.3.0

🖼️ ExpertPDF PDF Security for .NET 3.3 Ứng dụng bảo mật file PDF

🖼️
 • Phát hành: Outside Software
 • ExpertPDF PDF Security for .NET mang đến khả năng mã hóa file PDF cho ứng dụng mà bạn đang tạo, dù là website ASP.NET hay ứng dụng Windows Forms.
 • windows Version: 3.3.0

🖼️ ExpertPDF RTF To PDF Converter 3.3 Chuyển đổi RTF sang PDF

🖼️
 • Phát hành: Outside Software
 • ExpertPDF RTF To PDF Converter là phần mềm chuyển đổi RTF sang PDF rất dễ dàng và nhanh chóng. Nó có khả năng link tới bất kì ứng dụng .NET nào mà bạn đang phát triển.
 • windows Version: 3.3.0

🖼️ ExpertPDF PDF Viewer for ASP.NET 3.3 Xem file PDF cho ứng dụng ASP.NET

🖼️
 • Phát hành: Outside Software
 • ExpertPDF PDF Viewer for ASP.NET là phần mềm đơn giản và rất dễ sử dụng, cho phép người dùng thêm khả năng xem file PDF vào ứng dụng Windows Forms hoặc ASP.NET.
 • windows Version: 3.3.0

🖼️ ExpertPDF Split PDF 3.4 Phần mềm tách file PDF

🖼️
 • Phát hành: Outside Software
 • ExpertPDF Split PDF là phần mềm tách file PDF cho .NET có chứa file epsplitpdf.dll là một assembly có thể được link tới bất kì 1 ứng dụng .NET nào. Với phần mềm này, người dùng có thể cắt file PDF và sử dụng rất nhiều lựa chọn.
 • windows Version: 3.4.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

🖼️ ExpertPDF Merge PDF 3.4 Phần mềm nối file PDF

🖼️
 • Phát hành: Outside Software
 • ExpertPDF Merge PDF là phần mềm nối file PDF rất đơn giản với khả năng tích hợp vào ứng dụng C#, VB.NET hoặc ASP.NET chỉ trong vài phút.
 • windows Version: 3.4.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 186

🖼️ ExpertPDF PDF To Text Converter 3.3 Phần mềm trích xuất text từ file PDF

🖼️
 • Phát hành: Outside Software
 • ExpertPDF PDF To Text Converter là phần mềm có thể được sử dụng với bất kì ứng dụng .NET nào để trích xuất text từ tập tin PDF. Phần mềm có thể tích hợp với những ứng dụng .NET hết sức dễ dàng và không đòi hỏi cài đặt để chạy quá trình chuyển đổi định dạng.
 • windows Version: 3.3.0

🖼️ ExpertPDF PDF Creator 9.5 Phần mềm tạo file PDF

🖼️
 • Phát hành: Outside Software
 • ExpertPDF PDF Creator là phần mềm chuyển đổi trang web thành file PDF cùng với nhiều lựa chọn tùy chỉnh và những tính năng mạnh mẽ khác.
 • windows Version: 9.5.0

🖼️ ExpertPDF HTML to PDF Converter 9.5 Chuyển đổi HTML sang PDF

🖼️
 • Phát hành: Outside Software
 • ExpertPDF HTML To PDF Converter là phần mềm chuyển đổi HTML sang PDF cho phép người dùng tạo file Pdf từ trang web hoặc file HTML markup thô từ ứng dụng.
 • windows Version: 9.5.0