ExpertPDF PDF Images Extractor 3.3.0 Trích xuất ảnh từ file PDF cho ứng dụng NET

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 3.3.0
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,8 MB
 • Lượt xem: 11
 • Lượt tải: 04
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP trở lên
Giới thiệu

ExpertPDF PDF Images Extractor là phần mềm trích xuất ảnh từ file PDF với khả năng tích hợp vào nhiều ứng dụng .NET và cách sử dụng rất dễ dàng.

Các mẫu trong ExpertPDF PDF Images Extractor
Các mẫu trong thư mục tải về của ExpertPDF PDF Images Extractor

ExpertPDF PDF Images Extractor có thể được sử dụng trong bất kì ứng dụng .NET nào để trích xuất hình ảnh từ file PDF. Việc tích hợp với ứng dụng .NET sẵn có là rất dễ dàng và không đòi hỏi việc cài đặt phức tạp nào khác.

Đặc điểm chính của phần mềm ExepertPDF PDF Images Extractor

 • Thư viện và mẫu C# cho .NET 2.0, .NET 3.5, .NET 4.0, .NET 4.5.
 • Trích xuất ảnh từ PDF stream hoặc tập tin PDF.
 • Trích xuất ảnh từ file hoặc bộ nhớ trong.
 • Lựa chọn định dạng file ảnh sau khi trích xuất (BMP, JPEG, PNG...).
 • Không yêu cầu Adobe Reader hay các phần mềm của bên thứ ba khác.
 • Tạo event ImageExtracted sau khi trích xuất từng tấm ảnh.
 • Event handler ImageExtracted nhận được object bitmap và số trang PDF.
 • Lựa chọn số trang để trích xuất.
 • Trích xuất ảnh từ các file PDF được bảo vệ bằng mật khẩu.

Người dùng có thể tìm thấy assembly cho .NET và một mẫu ứng dụng console sẵn sàng sử dụng trong file tải về. Mã nguồn C# đầy đủ cũng có thể tìm thấy trong thư mục Samples. Ứng dụng mẫu có thể được xây dựng với Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, Visual Studio 2010 hoặc Visual Studio 2012. ExpertPDF PDF Images Extractor sẽ cho ra các object bitmap .NET trong quá trình chuyển đổi mà người dùng có thể sử dụng để lưu lại trong file ảnh hoặc sử dụng cho các quá trình xử lý sau.

Trong file nén tải về, bạn có thể tìm thấy tất cả các tham chiếu API, ứng dụng mẫu cũng như file dll để sử dụng cho ứng dụng của mình. Cách sử dụng cũng được đưa ra trong file Readme.txt.

Nguyễn Thúy

Liên kết tải về