ExpertXLS Excel Library for .NET 2.2.0 Tạo mới và chỉnh sửa file Excel

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 2.2.0
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 8,7 MB
 • Lượt xem: 54
 • Lượt tải: 24
 • Ngày:
Giới thiệu

ExpertXLS Excel Library for .NET mang tới khả năng tạo mới và chỉnh sửa file Excel cho ứng dụng .NET với rất nhiều tính năng và hoàn toàn độc lập với Microsoft Office Excel.

Tạo mới file PDF cho ứng dụng .NET
Tạo file Excel mới dễ dàng và tương thích với định dạng cũ và mới của Excel với ExpertXLS Excel Library for .NET

ExpertXLS Excel Library for .NET có thể được link tới bất kì ứng dụng .NET nào, từ 2.0, 3.5 cho tới 4.0 hay 4.5, dù là website ASP.NET hay ứng dụng Windows Forms và cả ứng dụng WPF. Nó cho phép người dụng tạo thư mục Excel mới hoặc chỉnh sửa thư mục Excel cũ trong ứng dụng .NET.

Thư viện của ExpertXLS Excel Library là một assembly và không phục thuộc vào Microsoft Office Excel. Bạn có thể sử dụng thư viện này từ ứng dụng ASP.NET đang chạy trên các môi trường bị giới hạn như máy chủ bị giới hạn bởi người quản lý. Việc tích hợp vào ứng dụng là rất đơn giản và không đòi hỏi việc cài đặt nào. Thư viện cũng có thể được dễ dàng tham chiếu trực tiếp tới dự án của bạn.

Đặc điểm của ExpertXLS Excel Library for .NET

 • Dễ dàng tích hợp, không cần cài đặt.
 • Được khai thác như một assembly .NET mạnh mẽ.
 • Có thể được sử dụng từ ứng dụng .NET (ASP.NET, Windows Forms, WPF).
 • Không phụ thuộc vào Microsoft Office Excel.
 • Có thể chạy trong môi trường Medium Trus (ví dụ như hosting cùng chia sẻ).
 • Có thể chạy trên Windows 32 và 64 bit.
 • Tạo tài liệu Excel mới hoặc chỉnh sửa file Excel cũ.
 • Hỗ trợ cả định dạng Excel mới (XLSX) và cũ (XLS).
 • Tải workbook từ stream hoặc từ file.
 • Lưu workbook thành stream hoặc file.
 • Tải dữ liệu từ file CSV và lưu dữ liệu dưới định dạng CSV.
 • Tải dữ liệu từ .NET DataTable hoặc lưu dữ liệu vào dự án DataTable.
 • Thêm các shape biểu đồ, worksheet, hình ảnh, công thức, style, hyperlink, bình luận vào workbook.
 • Hỗ trợ Gradients và Textures cho Excel 2007.
 • Hỗ trợ cửa sổ workbook và bảo vệ cấu trúc, bảo vệ dữ liệu worksheet, cài đặt trang worksheet như header, footer, kích thước, lề, hướng trang và các thông số khác như tác giả, chủ đề, bình luận.
 • Hỗ trợ Data Validation.
 • Đọc và viết mật khẩu cho workbook định dạng XLS.

Tải dữ liệu từ các nguồn khác nhau
Tải dữ liệu từ .NET DataTable hoặc đối tượng DataView vào file sheet Excel

Trong thư mục tải về có chứa đầy đủ các mẫu C#, VB.NET cho ứng dụng ASP.NET, ứng dụng Windows Forms và tài liệu API hoàn chỉnh. Với khả năng sử dụng cho nhiều ứng dụng .NET và các tính năng hữu ích cho việc tạo, sửa file Excel, ExpertXLS Excel Library for .NET là công cụ hữu hiệu cho các nhà lập trình.

Nguyễn Thúy

Liên kết tải về