SysTools MBOX to Outlook Converter Chuyển đổi dữ liệu MBOX sang Outlook

Tải về

1 (3) Systools Software Dùng thử 193 Dung lượng: 2,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7

SysTools MBOX to Outlook Converter là phần mềm chuyển đổi dữ liệu MBOX sang Outlook, cung cấp quá trình chuyển đổi có liên quan mà thao tác rất đơn giản. Toàn bộ quá trình chuyển đổi sẽ được hoàn thành trong vòng hai - ba bước để tiến hành chuyển đổi MBOX sang PST.

MBOX to Outlook Converter là công cụ cung cấp quá trình chuyển đổi bao gồm các tùy chọn để chọn file MBOX thư mục đích để lưu mới được tạo ra trong tập tin PST.

SysTools MBOX to Outlook Converter

Phương Lan

1 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,7 MB
  • Lượt xem: 222
  • Lượt tải: 193
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7
Liên kết tải về
Tìm thêm: Outlook

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm