🖼️ Idle Streamer tycoon cho Android 0.45 Game idle mô phỏng làm streamer

🖼️
  • Phát hành: WAZZAPPS
  • Nhận được hàng triệu lượt đăng ký kênh và lượt view, trở thành một tỷ phú. Nâng cấp trang thiết bị cho studio của bạn và mua trang phục mới cho mình trong game mô phỏng Idle Streamer tycoon.
  • android Version: 0.45.2