🖼️
🖼️
🖼️
  • Video Chat Recorder Ứng dụng quay phim màn hình máy tính
  • Video Chat Recorder là ứng dụng cho phép người dùng ghi lại toàn bộ hoạt động trên máy tính, từ trang web, chat webcam đến hội nghị video rồi lưu thành một tập tin video. Ứng dụng này có thể lưu lại cả luồng video và âm thanh.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Zebra-Media Surveillance System Ứng dụng giám sát webcam cho máy tính
  • Zebra-Media Surveillance System là ứng dụng có thể thiết lập kết nối với các camera được gắn với máy tính cá nhân hoặc thông qua một mạng nội bộ với nhiều tùy chọn lên lịch khác nhau. Ứng dụng này cũng có thể phát hiện chuyển động, sử dụng nhiều kiểu cảnh báo để giám sát video một cách kỹ càng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Zebra Screen Recorder Phần mềm quay video & chụp ảnh màn hình máy tính
  • Zebra Screen Recorder là phần mềm quay lại hoạt động trên màn hình desktop của máy tính cá nhân và lưu thành các tập tin video MPEG hoặc AVI tiêu chuẩn bằng cách sử dụng bộ mã hóa - giải mã cơ bản của hệ điều hành Windows mà không ngốn quá nhiều tài nguyên.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu