Palworld: Cách chế tạo và sử dụng Súng phóng Pengullet

  • 1 Đánh giá

Có một loại vũ khí kỳ lạ trong Palworld được gọi là Pengullet's Rocket Launcher (Súng phóng tên lửa Pengullet) - sử dụng loài Pal dễ thương Pengullet làm đạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chế tạo và sử dụng nó.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chế tạo Pengullet's Rocket Launcher
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chế tạo Pengullet's Rocket Launcher

Cách chế tạo Súng phóng Pengullet trong Palworld

Trước khi chế tạo Pengullet's Rocket Launcher, bạn phải mở khóa công nghệ này bằng cách đạt Technology Level 17. Bạn sẽ cần phải bỏ ra 2 Technology Point để mở khóa nó. Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn đã tích hợp sẵn Pal Gear Workbench. Để xây dựng Bàn làm việc này, bạn sẽ cần những vật phẩm sau.

  • Paldium Fragment x10
  • Wood x30
  • Cloth x2

Sau khi đã xây dựng Pal Gear Workbench, bạn có thể chế tạo Súng phóng Pengullet bằng cách sử dụng các vật phẩm sau.

  • Ingot x20
  • Stone x20
  • Wood x30
  • Paldium Fragment x20
Chế tạo Súng phóng Pengullet với Ingot, Stone, Wood và Paldium Fragment
Chế tạo Súng phóng Pengullet với Ingot, Stone, Wood và Paldium Fragment

Ingot có thể thu được bằng cách cho Ore vào Primitive Furnace. Ore là một loại tài nguyên đặc biệt có thể tìm thấy trên khắp bản đồ trong Palworld. Bạn có thể sử dụng bất kỳ Pickaxe nào để lấy Ore và sau đó nhận Ingot từ chúng.

Wood có thể được thu thập từ mặt đất và cũng có thể được chặt từ trên cây. Bạn cũng có thể xây dựng một địa điểm khai thác gỗ và chỉ định một Pal phù hợp với công việc chặt gỗ để thu thập Wood cho bạn. Tương tự, Stone cũng có thể được tìm thấy trên mặt đất, hoặc được thu thập từ các Stone Pit bằng cách sử dụng một Pal phù hợp với công việc khai thác.

Cuối cùng, Paldium Fragment có thể được tìm thấy gần các vùng nước. Bạn có thể dùng Pickaxe để lấy chúng. Ngoài ra, để sản xuất hàng loạt Paldium Fragment, bạn có thể đặt Stone vào Crusher (Máy nghiền) và chỉ định một Pal phù hợp với công việc này. Cứ năm viên đá được đặt vào Crusher sẽ tạo ra một Paldium Fragment.

Sau khi kích hoạt Pengullet Cannon, bạn sẽ có trong tay Súng phóng Pengullet
Sau khi kích hoạt Pengullet Cannon, bạn sẽ có trong tay Súng phóng Pengullet

Cách sử dụng Súng phóng Pengullet trong Palworld

Để sử dụng Súng phóng Pengullet, trước tiên bạn phải đưa Pengullet vào nhóm của mình. Sau đó, hãy chọn và thả nó ra khỏi Pal Sphere. Khi ở dưới đất, bạn sẽ thấy Partner Skill của Pengullet được gọi là “Pengullet Cannon”. Nhấn và giữ nút Partner Skill để kích hoạt Pengullet Cannon.

Sau khi kích hoạt Pengullet Cannon, bạn sẽ có trong tay Súng phóng Pengullet - có thể nhắm vào kẻ thù và bắn Pal này làm đạn. Nếu muốn sử dụng Súng phóng Pengullet nhiều lần, hãy đảm bảo mang theo nhiều Pengullet trong nhóm của bạn.

Cập nhật: 09/02/2024
  • 49 lượt xem
Xem thêm: Palworld