Passenger for Mac 4.2 Ứng dụng tạo và quản lý mật khẩu

Tải về
3 (1) Macinmind Dùng thử 271 Dung lượng: 5,7 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9

Passenger sẽ lấy dấu phẩy, dấu 2 chấm hoặc thẻ phân định văn bản, LDIF cơ bản, Mac OS X Server & ASIP XML, hoặc tên folder của một sổ địa chỉ người dùng và nhập tên cùng các thông tin khác nhằm chuẩn bị để nhập vào server hay các ứng dụng quản lý file khác.

Người dùng có thể nhập phần đầu, giữa, cuối hoặc toàn bộ tên file và sử dụng menu để đặt ra một công thức cho tên/tên người dùng, tên ngắn và lặp lại số tên người dùng bằng cách sử dụng một kho tag thay thế từ các dữ liệu khác nhau.

Tạo mật khẩu được thực hiện bằng một thuật toán, lấy sự kết hợp giữa mật khẩu chính và tên người dùng bằng cách sử dụng một danh sách từ sẵn có hoặc từ bạn cung cấp. Mật khẩu được tạo theo cách này có thể tái tạo lại với cùng mật khẩu chủ và tên người dùng. Công thức hoàn toàn có thể tùy chỉnh được với rất nhiều kiểu khác nhau. Kiểm tra file trùng được thực hiện với tên/tên người dùng và các loại tên mà người dùng nhập.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 4.2
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 5,7 MB
  • Lượt xem: 274
  • Lượt tải: 271
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm