Password-It 3.0 Đặt mật khẩu cho shortcut

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 3.0
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 427 KB
 • Lượt xem: 421
 • Lượt tải: 385
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows NT/ME/2000/2003/XP/Vista/7
Giới thiệu

Bạn có muốn một shortcut mà chỉ có bạn hoặc người được ủy quyền mới có thể truy cập vào chương trình? Với tiện ích đơn giản này, bạn có thể bảo vệ các biểu tượng shortcut của bạn nhằm tránh khỏi bị truy cập bởi những người khác.

Password-It

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.