PC Lighthouse 2.5

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 3.129
  • Lượt tải: 3.119
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista
Giới thiệu
Bạn có biết có bao nhiêu chương trình đang chạy trong máy tính của bạn không? Bạn có biết những chương trình đó để làm gì không? PC Lighthouse sẽ gỡ bỏ hết những bí mật của Windows và cho bạn biết những gì đang xảy ra, với một giao diện dễ hiểu và dễ sử dụng nhất.

Phía trong màn hình máy tính của bạn có biết bao chương trình đang chạy một cách thầm lặng, làm các nhiệm vụ khác nhau cũng như chiếm các tài nguyên máy tính. PC Lighthouse sẽ soi sáng vào những chương trình này và mang đến cho bạn sự hiểu biết cũng như quyền điều khiển cho máy tính của bạn.

Duy nhất chỉ có PC Lighthouse liệt kê tất cả các chương trình đang chạy, bao nhiêu bộ nhớ mà chúng sử dụng, khi nào chúng đọc và ghi vào ổ cứng của bạn, và khi chúng sử dụng CPU.

Bạn cũng nhận được những thông tin bổ ích về tất cả các cửa sổ chương trình, các file Dll chúng sử dụng, các biểu đồ và hơn thế nữa. Bạn có quyền điều khiển toàn diện khi chương trình nào chạy khi máy tính của bạn khởi động, xóa bỏ các chương trình ít sử dụng để giải phóng cho bộ nhớ và CPU cho các chương trình bạn thật sự cần.

PC Lighthouse đưa ra một biểu tượng ở Task Bar hiển thị phần trăm CPU đang sử dụng, cho phép bạn tắt các chương trình không mong muốn, và chạy hệ thống Windows.

Tổng hợp

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.