PC Security Tweaker

Tải về
  • Đánh giá:
    3,8 ★ 6 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,9 MB
  • Lượt xem: 6.722
  • Lượt tải: 6.697
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT
Giới thiệu

PC Security Tweaker 9.7 là một phần mềm sửa đổi độ bảo mật, bạn có thể dùng nó để chỉnh sửa các máy tính sử dụng hệ điều hành Windows và cho phép bạn quản lý các user được phép truy cập vào máy tính của bạn và phân quyền cho họ.

Bạn có thể lựa chọn sửa đổi truy cập tới nhiều chức năng ứng dụng trong Control Panel, bao gồm Display, Network, Passwords, Printers, System, Add/Remove Programs, v.v... Bạn có thể bắt buộc user chỉ được sử dụng một số thư mục hệ thống riêng biệt, cấp cho họ quyền sử dụng những thư mục riêng bên ngòai như Desktop, Start Menu, Favorites, My Documents.

Ngòai ra, với việc sửa đổi này, bạn có thể: tắt những mục được chọn trong Start Menu, khóa và bảo vệ các ổ đĩa trong My Computer, tắt chương trình DOS và command prompt, vô hiệu hóa các phím tắt/mở máy, chế độ DOS thực, chỉnh sửa Registry, taskbar, task manager, và truy cập vào network, ẩn các icon trên màn hình desktop, và nhiều thứ khác nữa.

Bạn có thể đặt password bảo vệ Windows và hạn chế user chỉ chạy được những ứng dụng nhất định. Chỉnh sửa bảo mật có thể được ứng dụng một cách rộng rãi cho tất cả các user hay chỉ với một vài user cụ thể. Phần mềm này còn cho phép bạn sửa đổi Internet Explorer nhằm bảo vệ việc duyệt web.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo