PDF Encryptor for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 1.514
  • Lượt tải: 1.510
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X
Giới thiệu

PDF Encryptor là phần mềm mã hóa PDF trong Java và được viết bằng các ngôn ngữ lập trình Java. PDF Encryptor là một nguồn mở miễn phí, nhỏ gọn, đơn giản, dễ sử dụng.

PDF Encryptor được sử dụng để bảo vệ các tập tin PDF với 128bit. Encryptor PDF cho phép bạn mã hóa các file PDF bằng mật khẩu. Ví dụ bạn mã hóa một file PDF nhưng không cho phép in ra, nếu muốn in ra thì phải nhập đúng pass.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo