PDF Page Numberer

Tải về
 • Đánh giá:
  3 3 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,7 MB
 • Lượt xem: 1.720
 • Lượt tải: 5.374
 • Ngày cập nhật:
 • Hạn định: Giới hạn 10 trang
 • Yêu cầu: Tất cả Windows
Giới thiệu

PDF Page Numberer

PDF Page Numberer là một Acrobat plug-in hữu ích được sử dụng để tự động đánh số trang hàng loạt của PDF file chỉ với một vài cú click chuột, bạn có thể tùy biến đặt số trang bất cứ nơi nào trên trang PDF.


Liên kết tải về