Perfect HRM 2012 1.6.0.2 Phần mềm quản lý nhân sự

Tải về

4,6 (108) Perfect Software Miễn phí 51.072 Dung lượng: 138,4 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Perfect HRM - Phần mềm quản lý nhân sự cung cấp giải pháp tổng thể trong lĩnh vực quản lý nhân sự, tiền lương. Phần mềm hỗ trợ những tính năng mới như quản lý bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, hỗ trợ các chức năng tìm kiếm, truy vấn động, lập các báo cáo thống kê nhanh, giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

Perfect HRM

Perfect HRM hỗ trợ nhập dữ liệu từ excel và ngược lại, chấm công máy tự động, chính xác, tự động gởi bảng chấm công, bảng lương qua email... Phần mềm kết nối trực tiếp vào máy chấm công vân tay hay thẻ từ (Máy chấm công tương thích với phần mềm Perfect HRM 2012). Phiên bản Free (miễn phí) được phát hành miễn phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phạm vi sử dụng phần mềm Perfect HRM

 • Dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có quy mô khoảng 500 nhân viên.
 • Doanh nghiệp tổng hợp dữ liệu chấm công và tính lương từ ngày 1 đến ngày cuối tháng.
 • Không dành cho doanh nghiệp chấm công và tính lương theo doanh số, theo sản phẩm.

Chức năng chính của phần mềm quản lý nhân sự Perfect HRM

Thông tin về hồ sơ lý lịch:

 • Quản lý chi tiết thông tin về người lao động như: Mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, chức danh công tác, chức danh nghề....
 • Quản lý chi tiết thông tin về quan hệ gia đình.
 • Quản lý chi tiết về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, chính trị.
 • Quản lý việc lưu trữ hồ sơ của người lao động.
 • Quản lý chi tiết quá trình công tác của người lao động trước khi vào công ty cho đến thời gian hiện tại.
 • Theo dõi quá trình khen thưởng, kỷ luật.
 • Theo dõi quá trình diễn biến lương của người lao động.
Quản lý danh sách nhân viên
Quản lý danh sách nhân viên

Thông tin về hợp đồng lao động:

 • Quản lý chi tiết về hợp đồng lao động giữa công ty với người lao động: Hợp đồng thử việc, tập việc, hợp đồng chính thức có xác định thời hạn, không xác định thời hạn.
 • Theo dõi gia hạn hợp đồng.
 • Theo dõi lưu trữ hồ sơ khi người lao động nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng.

Thông tin về đào tạo:

 • Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo cho đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty.
 • Theo dõi quá trình đào tạo, chi phí thực hiện công tác đào tạo.
 • Theo dõi việc tạm ứng và thanh toán chi phí đào tạo của từng nhân viên.

Thông tin về tuyển dụng lao động:

 • Quản lý chi tiết hồ sơ ứng viên dự tuyển.
 • Theo dõi chi tiết nội dung quá trình phỏng vấn các ứng viên.
 • Khi ứng viên được tuyển dụng, hồ sơ ứng viên sẽ được cập nhật vào hồ sơ nhân viên chính thức của công ty một cách tự động, không phải nhập liệu nhiều lần.
Quản lý danh sách ứng viên tham gia tuyển dụng
Quản lý danh sách ứng viên tham gia tuyển dụng

Thông tin về điều chuyển lao động:

 • Theo dõi quá trình điều chuyển nhân sự trong nội bộ công ty.
 • Theo dõi được tại thời điểm bất kỳ truy vấn nhân viên đang ở phòng ban nào.

Thông tin quản lý các chính sách cho người lao động:

 • Hỗ trợ công tác theo dõi quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Theo dõi chế độ nghỉ phép, nghỉ dưỡng sức, ốm đau, thai sản.
Bảng chia ca, chấm công
Bảng chia ca, chấm công được tích hợp sẵn trên Phần mềm quản lý Nhân sự 2012

Chức năng quản lý tiền lương

Các thông số đầu vào cho các công thức tính lương như: mức lương tối thiểu theo thang bảng lương của nhà nước, tiền ăn trưa, ăn ca, lương hưởng khi tham gia học tập, đào tạo dài ngày, mức lương được hưởng khi làm thêm ngoài giờ, các hệ số điều chỉnh lương căn cứ vào kết quả kinh doanh của tháng tính lương...sẽ được quản lý tập trung thống nhất cho các khối trả lương. Dễ dàng thay đổi, điều chỉnh phù hợp với chính sách quản lý lao động và trả lương của doanh nghiệp theo từng thời kỳ.

Quản lý tiền lương cho lao động gián tiếp:

 • Áp dụng tính lương cho các nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành chính.
 • Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học
 • Chương trình tự động tính các khoản lương, thưởng ...

Quản lý tiền lương cho lao động hưởng lương khoán doanh thu:

 • Áp dụng cho các bộ phận hưởng lương theo tỷ lệ doanh thu do thực hiện hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh.
 • Cập nhật doanh thu phân bổ theo từng bộ phận.
 • Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.
 • Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo hệ số hưởng lương doanh thu của từng nhân viên.

Quản lý tiền lương cho lao động hưởng lương khoán sản phẩm:

 • Áp dụng cho các bộ phận hưởng lương theo chế độ khoán sản phẩm.
 • Cập nhật giá trị tiền lương được hưởng căn cứ theo số lượng và đơn giá của sản phẩm hoàn thành đã thực hiện được của từng bộ phận.
 • Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.
 • Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo hệ số công việc của từng nhân viên.

Quản lý tiền lương cho lao động trực tiếp:

 • Áp dụng cho các bộ phận trực tiếp sản xuất, hưởng lương theo kết quả hoàn thành trong từng công đoạn sản xuất.
 • Cập nhật số lượng công đoạn đã hoàn thành cho từng nhân viên.
 • Cập nhật ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.
 • Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo số lượng và đơn giá công đoạn tiền lương cho từng nhân viên.

Quản lý tiền lương cho bộ phận chỉ đạo sản xuất:

 • Áp dụng cho các bộ phận chỉ đạo, các chức danh quản lý trong dây chuyền sản xuất.
 • Cập nhật giá trị thanh toán tiền lương của bộ phân sản xuất.
 • Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.
 • Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo tỷ lệ hưởng lương và hệ số công việc của từng nhân viên.

Quản lý các khoản thu nhập khác và nghĩa vụ của người lao động:

 • Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương.
 • Quản lý các khoản thưởng đột xuất, Tết, Lễ.
 • Quản lý phần trích nộp thuế thu nhập cá nhân
 • Quản lý phần trích nộp bảo hiểm xã hội...

Chức năng quản lý hệ thống

Quản lý danh mục dùng chung:

 • Danh mục được cập nhật một lần và dùng chung xuyên suốt cho toàn hệ thống.
 • Danh mục dùng chung được phân quyền cập nhật tùy theo chức năng, vai trò của từng bộ phận nhằm thống nhất bộ mã danh mục dùng chung cho toàn đơn vị.
 • Các danh mục về quản lý nhân sự bao gồm: Danh mục đơn vị, phòng ban, tổ sản xuất, chức danh, quan hệ gia đình, dân tộc, văn bằng chứng chỉ, trình độ chuyên môn, loại hợp đồng, đơn giá tiền lương...

Quản lý phân quyền bảo mật hệ thống:

 • Quản lý người dùng đăng nhập hệ thống.
 • Quản lý người sử dụng, nhóm người sử dụng.
 • Thay đổi mật khẩu người sử dụng.
 • Phân quyền cập nhật dữ liệu cho từng nhóm, từng người sử dụng .
 • Phân quyền khai thác chức năng chương trình cho từng nhóm, từng người sử dụng.

Chức năng báo cáo

Báo cáo quản lý nhân sự:

 • Sơ yếu lý lịch
 • Tờ kê hồ sơ của người lao động
 • Danh sách trích ngang nhân viên hiện tại
 • Danh sách nhân viên hiện đang thử việc
 • Danh sách nhân viên hiện chưa có sổ bảo hiểm
 • Danh sách nhân viên vào làm việc tại công ty
 • Danh sách nhân viên tạm hoãn hợp đồng
 • Danh sách nhân viên nghỉ việc
 • Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng
 • Danh sách nhân viên thuộc diện chính sách: Thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng
 • Danh sách nhân viên đến tuổi nghỉ hưu.
 • Danh sách cán bộ chủ chốt
 • Danh sách nhân viên được khen thưởng, bị kỷ luật
 • Báo cáo tình hình nghỉ phép
 • Kế hoạch đào tạo nhân viên
 • Phiếu theo dõi đào tạo nhân viên
 • Danh sách các ứng viên dự tuyển
 • Danh sách các ứng viên hẹn phỏng vấn lần 1, lần 2, lần 3
 • Danh sách các ứng viên được nhân vào làm việc chính thức.
 • Báo cáo chi tiết diễn biến lương của từng nhân viên
 • Thống kê nhân viên theo độ tuổi
 • Thống kê nhân viên theo chức danh
 • Thống kê trình độ nhân viên: Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học
 • Thống kê tăng giảm nhân viên: Chi tiết, tổng hợp...

Báo cáo quản lý tiền lương:

 • Bảng tiền lương tạm ứng.
 • Bảng thanh toán tiền lương
 • Bảng các khoản phụ cấp, thu nhập khác
 • Phiếu thu nhập của từng nhân viên.
 • Bảng trích nộp thuế thu nhập cá nhân.
 • Bảng trích nộp bảo hiểm xã hội.
 • Báo cáo nguồn thanh toán lương cho các bộ phận
 • Báo cáo tổng hợp thanh toán tiền lương cho toàn công ty...

Yêu cầu cấu hình

 • Cài đặt SQL Server 2005 Express SP4, Server Managerment 32bit, Server Managerment 64 bit.
 • Cài đặt .NET Framework: version 2.0 32 bit, version 2.0 64 bit, version 3.5, version 4.0, version 4.5.1.
4,6 (108) Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 1.6.0.2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 138,4 MB
 • Lượt xem: 54.784
 • Lượt tải: 51.072
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm