Phân tích điểm hòa vốn Template Phân tích điểm hòa vốn

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 38,2 KB
  • Lượt xem: 2.285
  • Lượt tải: 1.708
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Phân tích điểm hòa vốn sẽ giúp bạn tính toán bao nhiêu bạn cần phải bán trước khi bạn bắt đầu để tạo ra lợi nhuận. Với mẫu này, bạn cũng có thể xem như thế nào cố định chi phí, giá cả, khối lượng và các yếu tố khác ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.

Phân tích điểm hòa vốn

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về