Phone Number Extractor Files Trích xuất số điện thoại

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 8,7 MB
  • Lượt xem: 1.149
  • Lượt tải: 1.125
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2003/2000/XP/Vista/7
Giới thiệu

Phone Number Extractor Files giúp trích xuất số điện thoại, số điện thoại di động và số fax từ file tài liệu như: DOC, DOCX, DOT, XLS, XLSX, PDF, TXT, RTF, PPT, PPTX, XML, HTML, ASP, PHP và tất cả các file khác.

Nó sẽ tự động loại bỏ số điện thoại, số điện thoại di động và số fax trùng lặp. Hỗ trợ lọc số điện thoại qua đó bạn có thể loại bỏ tất cả số điện thoại không mong muốn.

Phone Number Extractor Files

Một số tính năng chính:

- Trích xuất số điện thoại từ các file PDF và không yêu cầu Acrobat.

- Trích xuất số điện thoại từ các file MS Word (DOC, DOCX, DOT, DOTM, DOCM, DOTX, RTF, WPS, TXT).

- Trích xuất số điện thoại từ các file Power Point (PPT, PPTX, POT, POTM, PPTM, POTX, PPSM, PPSX, PPS, PPAM, PPA).

- Trích xuất số điện thoại từ các file Excel (XLS, XLSX, XLSM, XLTX, XLT, XLA).

- Là cách tốt nhất cho Marketing Online.

- Có thể trích xuất số điện thoại từ nhiều file cùng một lúc.

- Trích xuất số điện thoại từ các thư mục.

- Lưu các file sau khi trích xuất sang định dạng CSV, TXT để có thể mở được trong rất nhiều loại cơ sở dữ liệu và Excel.

Yêu cầu hệ thống:

- .Net Framework 2.0.

- Windows Vista, Windows XP, Windows 2003, Windows 2000.

Tuyết Mai

Liên kết tải về