Email Extractor URL Trích xuất địa chỉ Email

Tải về
  • Đánh giá:
    1 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt xem: 1.123
  • Lượt tải: 1.089
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2003/2000/XP/Vista
Giới thiệu

Email Extractor URL 3.6 trích xuất địa chỉ email từ trang web hoặc URL rất nhanh chóng và dễ dàng. Có rất nhiều lựa chọn tìm kiếm email trích xuất từ Internet.

Nó sẽ tự động loại bỏ email trùng lặp. Hỗ trợ lọc địa chỉ email qua đó bạn có thể loại bỏ tất cả email không mong muốn. Địa chỉ email sau khi trích xuất được lưu dưới dạng CSV (mở trong Excel) và TXT (văn bản).

Email Extractor URL

Cách trích xuất địa chỉ email từ trang web:

- Nhập URL của trang web và nhấn Add to URL List.

- Có thể thêm nhiều URL mà bạn muốn.

- Chọn Level để lấy link URL trong các trang web.

- Chọn Same Domain nếu bạn muốn trích xuất từ trang web gốc.

- Chọn Outside Domain để trích xuất từ mọi liên kết.

- Nhấn Start Extracting Emails.

- Lưu email dưới dạng Text hoặc CSV.

Tính năng chính:

- Loại bỏ những email trùng lặp trong quá trình trích xuất.

- Trích xuất hoặc loại bỏ các email có chứa một số nội dung nào đó.

- Địa chỉ email có thể được lưu trong file CSV, TXT.

Yêu cầu hệ thống:

- .Net Framework 2.0.

- Windows Vista, Windows XP, Windows 2003, Windows 2000.

Tuyết Mai

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo