PictureButton for Mac

Tải về
3 (1) Einhugur Software Dùng thử 186 Dung lượng: 367,6 KB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.3.9/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel

Bạn có muốn ứng dụng của bạn trông tuyệt vời và có thể chạy trên tất cả các nền tảng? PictureButton có thể giúp bạn thực hiện được điều này.

Bạn có muốn truy cập đầy đủ bàn phím khi bật Mac?

Hỗ trợ menu và menu phụ

Các menu có thể có hình ảnh trên mục tin của menu

Hoạt động chính xác với các hình ảnh tiêu đề trên tất cả các nền tảng

Phiên bản mới này có:

• Thêm hỗ trợ biên tập Cocoa

• Sử dụng các trình biên tập được tối ưu hóa trên hệ điều hành Windows.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 367,6 KB
  • Lượt xem: 186
  • Lượt tải: 186
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.3.9/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức: