Pink PDF Splitter

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 5,9 MB
  • Lượt xem: 544
  • Lượt tải: 531
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Win 2k/2003/XP/Vista/7
Giới thiệu

PDF Splitter là một ứng dụng tiên tiến được thiết kế để chia một file PDF lớn có nhiều trang thành file PDF trang đơn. Và có thể nén các tập tin PDF.

Ngoài ra, PDF Splitter còn có thể tách lỗi, tìm kiếm các tập tin.

Pink PDF Splitter

Dưới đây là một số tính năng chính của "PDF Splitter":

- Giao diện đơn giản, linh hoạt và mạnh mẽ.

- Hỗ trợ đếm từng trang.

- Tìm kiếm theo ngày hoặc kích thước.

- Hỗ trợ nén các tập tin PDF.

- Chia nhỏ các tập tin PDF.

- Hỗ trợ chia một file PDF lớn có nhiều trang thành file PDF trang đơn.

- Nối nhiều file PDF thành 1 file PDF.

- Xóa, thêm hoặc chèn bất kỳ trang nào từ file PDF.

Tuyết Mai (Theo Softpedia)

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

Tìm thêm: Tách file PDF