Protected Storage PassView 1.63

Tải về
3 (1) NirSoft Miễn phí 1.851 Dung lượng: 32 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Internet Explorer 4.0 - 6.0

Protected Storage PassView là tiện ích đọc lại mật khẩu được lưu trong máy bạn bởi các trình duyệt IE, OE và MSN Explorer từ kho lưu trữ của Windows.


3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 32 KB
  • Lượt xem: 1.858
  • Lượt tải: 1.851
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Internet Explorer 4.0 - 6.0
Liên kết tải về