Pixie 4.1 Tiện ích lấy mã màu, chấm và chọn mã màu

Tải về

4 (6) Nattyware Miễn phí 16.250 Dung lượng: 11,5 KB Ngày: Yêu cầu: mọi Windows

Pixie là một tiện ích được tạo ra dành cho các quản trị website và các nhà thiết kế. Pixie là một công cụ chọn màu nhanh kèm theo một vài tính năng bổ sung khác.

Để cần lấy mã của màu, bạn chỉ cần khởi chạy Pixie, sau đó trỏ đến màu cần lấy mã và Pixie sẽ cho bạn biết các giá trị hex, RGB, HTML, CMYK và HSV của màu đó. Bạn có thể sử dụng các giá trị này để tạo màu đã chọn trong các chương trình yêu thích của mình.

Pixie sẽ hiển thị tọa độ hiện tại của con trỏ chuột của bạn. Pixie cũng đã được xây dựng trong bộ trộn màu, theo dõi tìm kiếm và phòng đại các tùy chọn sinh động.
4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 4.1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 11,5 KB
  • Lượt xem: 22.389
  • Lượt tải: 16.250
  • Ngày:
  • Yêu cầu: mọi Windows
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm