Realtek AC97 Audio Codecs Drivers 6305 Drive card âm thanh

Tải về
 • Đánh giá:
  4,4 ★ 96 👨
 • Phát hành:
 • Version: 6305
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 29,7 MB
 • Lượt xem: 357.272
 • Lượt tải: 356.479
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 98/ME/2000/2003/XP/Vista/7
Giới thiệu

Realtek AC97 Audio Codecs Drivers A4.06 dành cho Windows 7, Windows Vista, Windows 2003, XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 SE...

 • Driver phiên bản A4.06 cập nhật ngày 01/10/2008 bản cho Windows 2003, XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 SE
 • Driver phiên bản A4.06 cập nhật ngày 07/09/2009 bản cho Windows 7, Windows Vista

Hỗ trợ: ALC101 /201/ 202/ 203/ 250/ 650/ 653/ 655/ 658/ 861.

Liên kết tải về
Tìm thêm: AC97 Audio Codecs