Realtek AC97 Audio Codecs Drivers 6305 Drive card âm thanh

Tải về
4,4 (96) Realtek Miễn phí 356.834 Dung lượng: 29,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/ME/2000/2003/XP/Vista/7

Realtek AC97 Audio Codecs Drivers A4.06 dành cho Windows 7, Windows Vista, Windows 2003, XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 SE...

  • Driver phiên bản A4.06 cập nhật ngày 01/10/2008 bản cho Windows 2003, XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 SE
  • Driver phiên bản A4.06 cập nhật ngày 07/09/2009 bản cho Windows 7, Windows Vista

Hỗ trợ: ALC101 /201/ 202/ 203/ 250/ 650/ 653/ 655/ 658/ 861.

4,4 (96) Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 6305
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 29,7 MB
  • Lượt xem: 357.902
  • Lượt tải: 356.834
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/ME/2000/2003/XP/Vista/7
Tìm thêm: AC97 Audio Codecs

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm