Realtek High Definition Audio 2.72 Driver hỗ trợ âm thanh

Tải về
4,3 (61) Realtek Miễn phí 147.906 Dung lượng: 30,4 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP

Realtek HD Audio Driver hỗ trợ tất cả Realtek HD Audio Codec trong hệ điều hành WinXP/Win2000/Win2003.

Cập nhật trong phiên bản 2.72:

Hỗ trợ: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC886, ALC887, ALC888, ALC889, ALC892, ALC899, ALC861VC, ALC861VD, ALC867, ALC900ALC660, ALC662, ALC663, ALC665, ALC668, ALC670, ALC671, ALC672, ALC676, ALC680ALC221, ALC231, ALC233, ALC235, ALC255, ALC260, ALC262, ALC267,ALC268, ALC269, ALC270, ALC272, ALC273, ALC275, ALC276, ALC280, ALC282, ALC283, ALC284, ALC286 ALC290, ALC292, ALC383

4,3 (61) Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 30,4 MB
  • Lượt xem: 151.222
  • Lượt tải: 147.906
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế