Realtek High-Definition Audio Driver R2.79 Driver card âm thanh Realtek HD Audio Codec

Tải về
3,7 (239) Realtek Miễn phí 440.237 Dung lượng: 100,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows Vista/7/8/10

Realtek HD Audio Driver là trình điều khiển cho tất cả các card âm thanh Realtek HD Audio Codec trong hệ điều hành Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1 cả phiên bản 32 bit và 64 bit.

3,7 (239) Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: R2.79
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 100,7 MB
  • Lượt xem: 442.213
  • Lượt tải: 440.237
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista/7/8/10
Tìm thêm: driver