Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12.01.4050 Driver âm thanh Dell ADI

Tải về
4,3 (12) Dell Miễn phí 37.847 Dung lượng: 7,4 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP

Driver card âm thanh Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver phiên bản 5.12.01.4050.

4,3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 5.12.01.4050
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 7,4 MB
  • Lượt xem: 40.949
  • Lượt tải: 37.847
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP