Recover My EDB 2.1.0.158 Khôi phục cơ sở dữ liệu

Tải về

3 (1) GetData Software Dùng thử 390 Dung lượng: 11,5 MB Ngày: Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7

Recover My EDB là phần mềm khôi phục Microsoft Exchange Server, có khả năng: khôi phục cơ sở dữ liệu Exchange .edb hoặc .stm. Khôi phục Microsoft Exchange Server 2000, 2003, 2007 và 2010. Recover My EDB sửa chữa các file cơ sở dữ liệu Exchange bị lỗi hoặc hỏng, bao gồm tất cả các hòm thư và email của người dùng, các bản đính kèm, bản nháp, email đã gửi, email đã xóa, entry lịch và các ghi chú. Dữ liệu Exchange đã được khôi phục có thể nhanh chóng và dễ dàng lưu lại vào file .PST để ngời dùng có thể truy cập bằng Microsoft Outlook. Bên cạnh đó, phần mềm này cũng có thể sử dụng như công cụ chuyển đổi EDB sang PST.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 2.1.0.158
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 11,5 MB
  • Lượt xem: 399
  • Lượt tải: 390
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm