🖼️
🖼️
  • Tumblr cho Android Mạng xã hội chia sẻ trên Android
  • Tumblr for Android là mạng xã hội chia sẻ, hoạt động dưới dạng "microblog" (tiểu blog) cho phép người dùng đăng tải mọi thứ để chia sẻ cho cộng đồng và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo.
  • Xếp hạng: 4 11 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Tumblr Dịch vụ tiểu blog và mạng xã hội
  • Tumblr là một dịch vụ tiểu blog và mạng xã hội, cho phép người dùng đăng tải các nội dung đa phương tiện lên một trang blog dạng ngắn, đồng thời theo dõi blog của những người dùng khác.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Tumblr for Windows Phone Mạng xã hội Tumblr cho Windows Phone
  • Tumblr for Windows Phone cho phép người dùng chia sẻ văn bản, ảnh, video, audio qua trang blog Tumblr cá nhân. Bạn có thể sử dụng ứng dụng này để tìm kiếm những gì mình thích trên trang Tumblr của người khác.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu