🖼️
 • Phát hành: Adobe Systems
 • Adobe AIR 32 cho phép đóng gói cùng một bộ code vào các ứng dụng gốc cho Windows, Mac OS, iPhone, iPad, Kindle Fire, Nook Tablet và các thiết bị Android khác để đưa lên cửa hàng ứng dụng.
 • windows Version: 32.0.0.125
 • Đánh giá: 39
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72.033
🖼️
 • Phát hành: Adobe Systems
 • Adobe Air - một ứng dụng đa nền tảng được phát triển bởi Adobe, cho phép người dùng phát triển các ứng dụng trực tuyến dựa trên các ngôn ngữ lập trình như Flash, Flex, HTML, JavaScript, Ajax...
 • mac Version: 32.0
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.556
🖼️
 • Phát hành: Adobe Systems
 • Adobe Air - một ứng dụng đa nền tảng được phát triển bởi Adobe, cho phép người sử dụng phát triển các ứng dụng trực tuyến dựa trên các ngôn ngữ như Flash, Flex, HTML, JavaScript, Ajax...
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.568
🖼️
 • Phát hành: Adobe Systems
 • Adobe AIR SDK là công cụ lập trình giúp các nhà phát triển dễ dàng tạo ra những ứng dụng, trò chơi đa nền tảng (Windows, Mac, iOS, Android) trong một môi trường tùy biến.
 • windows Version: 32.0.0.89
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 285
🖼️
 • Phát hành: Adobe Systems
 • Phần mềm Adobe Flash Professional CC là một môi trường thực thi mạnh mẽ cho việc thiết kế nội dung hoạt họa và đa phương tiện.
 • windows Version: 15.0.0.173
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.741
🖼️
 • Phát hành: Adobe Systems
 • Adobe RoboHelp 9 là giải pháp hỗ trợ cho người truyền tin kỹ thuật soạn thảo, phối hợp, cá nhân hóa và tối ưu hóa nội dung của hệ thống trợ giúp, các chính sách, thủ tục... trong quy trình xuất bản đa kênh, đa thiết bị.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 914
🖼️
 • Phát hành: Adobe Systems
 • Phần mềm Adobe FrameMaker 10 là giải pháp biên soạn và phát hành theo template cho nội dung không cấu trúc, cấu trúc và XML/DITA.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 912
🖼️
 • Phát hành: Adobe Systems
 • Phần mềm Adobe FrameMaker Server 10 mở rộng chức năng của Adobe FrameMaker 10 trong môi trường tự động hóa và cơ sở máy chủ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 925
🖼️
 • Phát hành: Flickroom
 • Thay vì vào Flick bạn có thể dùng FlickRoom để tìm kiếm, quản lý ảnh ngay trên Desktop của mình.
 • windows Version: 0.51 Beta
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 656
🖼️
 • Phát hành: touchbyte
 • PhotoSync là ứng dụng chuyển và sao lưu ảnh, video mạnh mẽ từ iPhone, iPad sang máy tính, thiết bị NAS, đám mây hoặc các dịch vụ ảnh không dây.
 • ios Version: 3.2.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11