🖼️
🖼️
  • Hoc10 Tập huấn SGK Cánh diều
  • Hoc10 - Học 1 biết 10 cung cấp hệ thống SGK Cánh diều điện tử, giúp thầy cô tập huấn SGK lớp 1, 2 và 6 với hệ thống học liệu, video minh họa, bài tập tương tác, hình ảnh và các trò chơi bổ ích.
  • Xếp hạng: 4 197 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • SGK Lớp 1 Cánh diều Bộ sách giáo khoa điện tử Cánh Diều lớp 1
  • Bộ SGK Lớp 1 Cánh diều bao gồm 9 môn học đang được rất nhiều trường sử dụng. Bộ sách Cánh diều dành cho học sinh lớp 1 bao gồm các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Đạo Đức, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu