Sách Giáo Viên Lớp 7 Cánh Diều Bộ SGV điện tử lớp 7 Cánh Diều

Xem sách

3 (3) Đại Học Sư Phạm Hà Nội và ĐHSP TP.HCM Miễn phí 1.402 Ngày:

Sách Giáo Viên Lớp 7 Cánh Diều điện tử được Đại Học Sư Phạm Hà Nội và ĐHSP TP.HCM tổ chức biên soạn, và phát hành trên trang web Hoc10. Với bộ sách này, sẽ giúp cho các giáo viên có thể thuận lợi cho việc giảng dạy, xây dựng phân phối chương trình, soạn giáo án lớp 7 trong năm học 2023 - 2024 theo chương trình học hoàn toàn mới.

Bộ SGV Lớp 7 Cánh Diều đã chính thức được ra mắt tới các giáo viên tại một số trường học trên toàn quốc. Trong bộ này sẽ bao gồm 12 môn học: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Giáo dục công dân, Tin học, Công nghệ, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp,... Do đó, sau đây Download.com.vn xin mời các thầy, cô giáo cùng tham khảo nội dung của Bộ sách Giáo Viên Lớp 7 Cánh Diều trực tuyến.

Bộ Sách Giáo Viên Lớp 7 Cánh Diều

Sách giáo viên Ngữ Văn 7 - Tập Một Cánh Diều

Sách giáo viên Ngữ Văn 7 - Tập Một Cánh Diều

 • Tổng biên: Nguyễn Minh Thuyết
 • Chủ biên: Đỗ Ngọc Thống
 • Tác giả: Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc

Sách giáo viên Ngữ Văn 7 - Tập Hai Cánh Diều

Sách giáo viên Ngữ Văn 7 - Tập Hai Cánh Diều

 • Tổng biên: Nguyễn Minh Thuyết
 • Chủ biên: Đỗ Ngọc Thống
 • Tác giả: Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Phước Hoàng.

Sách giáo viên Toán 7 Cánh Diều

Sách giáo viên Toán 7 Cánh Diều

 • Tổng biên, chủ biên: Đỗ Đức Thái
 • Tác giả: Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Đàm, Phạm Đức Quang

Sách giáo viên Tiếng Anh 7 Cánh Diều

Sách giáo viên Tiếng Anh 7 Cánh Diều

 • Tổng biên: Nguyễn Thanh Bình
 • Chủ biên: Lê Nguyễn Như Anh
 • Tác giả: Lê Thị Xuân Lan, Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đoàn Xuân Phương Trang, Đinh Trần Hạnh Nguyên.

Sách giáo viên Khoa học tự nhiên 7 Cánh Diều

Sách giáo viên Khoa học tự nhiên 7 Cánh Diều

 • Tổng biên: Mai Sĩ Tuấn
 • Chủ biên: Phan Thị Thanh Hội, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh
 • Tác giả: Nguyễn Văn Biên, Ngô Văn Hưng, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Phạm Xuân Quế, Đỗ Hương Trà, Ngô Văn Vụ

Sách giáo viên Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Sách giáo viên Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Phần Lịch Sử:

 • Tổng biên: Đỗ Thanh Bình
 • Chủ biên: Nguyễn Thị Thế Bình
 • Tác giả: Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm, Nguyễn Văn Ninh, Ninh Xuân Thao

Phần Địa Lí:

 • Tổng biên: Lê Thông
 • Chủ biên: Nguyễn Minh Tuệ
 • Tác giả: Nguyễn Tường Huy, Trần Thị Thanh Thủy, Hoàng Phan Hải Yến, Ngô Thị Hải Yến

Sách giáo viên Giáo dục công dân 7 Cánh Diều

Sách giáo viên Giáo dục công dân 7 Cánh Diều

 • Tổng biên: Nguyễn Thị Mỹ Lộc
 • Chủ biên: Phạm Việt Thắng
 • Tác giả: Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang

Sách giáo viên Tin học 7 Cánh Diều

Sách giáo viên Tin học 7 Cánh Diều

 • Tổng biên: Hỗ Sĩ Đàm
 • Chủ biên: Hồ Cẩm Hà
 • Tác giả: Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê

Sách giáo viên Công nghệ 7 Cánh Diều

Sách giáo viên Công nghệ 7 Cánh Diều

 • Tổng biên: Nguyễn Tất Thắng
 • Chủ biên: Dương Văn Nhiệm
 • Tác giả: Phạm Thị Lam Hồng, Nguyễn Thị Ái Nghĩa, Nguyễn Thị Vinh

Sách giáo viên Âm nhạc 7 Cánh Diều

Sách giáo viên Âm nhạc 7 Cánh Diều

 • Tổng biên, Chủ biên: Đỗ Thanh Hiền
 • Tác giả: Lê Thị Kim Ưng

Sách giáo viên Mĩ thuật 7 Cánh Diều

Sách giáo viên Mĩ thuật 7 Cánh Diều

 • Tổng biên, Chủ biên: Phạm Văn Tuyền
 • Tác giả: Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm

Sách giáo viên Giáo dục thể chất 7 Cánh Diều

Sách giáo viên Giáo dục thể chất 7 Cánh Diều

 • Tổng biên: Lưu Quang Hiệp
 • Chủ biên: Bùi Ngọc
 • Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấ, Nguyễn Xuân Trãi, Đặng Thị Thu Thủy

Sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 Cánh Diều

Sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 Cánh Diều

 • Tổng biên: Nguyễn Dục Quang
 • Chủ biên: Nguyễn Đức Sơn
 • Tác giả: Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân
3 Mời bạn đánh giá!
Liên kết Xem sách