🖼️
🖼️
 • CAD Viewer Đọc bản vẽ AutoCAD và nhiều định dạng
 • CAD Viewer 2019 A.78 được thiết kế để có thể dễ dàng xem các file Cad dành cho người không sử dụng AutoCAD. Nhưng CAD Viewer vẫn được các chuyên gia đánh giá cao với các tính năng cao cấp.
 • Xếp hạng: 5 7 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • DraftSight 2019 Chỉnh sửa và xem các file DWG
 • DraftSight 2019 SP3 là một phần mềm hoàn toàn miễn phí cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và xem các file DWG. DraftSight về cơ bản là một phần mềm CAD mà bạn có thể tạo ra một số kế hoạch và thiết kế riêng của bạn.
 • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu
🖼️
 • TurboCAD Mac Deluxe
 • Mạnh mẽ, chính xác và hiệu quả chính là các đặc điểm mà bạn có thể tìm thấy ở TurboCAD Mac Deluxe. Với việc tích hợp các bản thiết kế 2D, các bề mặt 3D và các vật mẫu, cùng với việc phác thảo các ảnh thật...
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • TurboCAD Pro Platinum Công cụ thiết kế đồ họa
 • Mạnh mẽ, chính xác và hiệu quả chính là các đặc điểm mà bạn có thể tìm thấy ở TurboCAD Professional Platinum. Với việc tích hợp các bản thiết kế 2D, các bề mặt 3D và các vật mẫu, cùng với việc phác thảo các ảnh thật...
 • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
 • TurboCAD Deluxe Công cụ thiết kế bản vẽ
 • Mạnh mẽ, chính xác và hiệu quả chính là các đặc điểm mà bạn có thể tìm thấy ở TurboCAD. Với việc tích hợp các bản thiết kế 2D, các bề mặt 3D và các vật mẫu, cùng với việc phác thảo các ảnh thật...
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • TurboCAD Mac Pro
 • Mạnh mẽ, chính xác và hiệu quả chính là các đặc điểm mà bạn có thể tìm thấy ở TurboCAD Mac Pro. Với việc tích hợp các bản thiết kế 2D, các bề mặt 3D và các vật mẫu, cùng với việc phác thảo các ảnh thật...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu