🖼️
  • GoodSync Đồng bộ hóa file và folder

  • GoodSync 11.2.0 là công cụ đồng bộ hóa các file, folder bằng cách copy những file mới hay file đã được cập nhật từ folder đó. GoodSync rất dễ dùng và cung cấp nhiều tính năng hữu ích.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • GoodSync cho iOS Đồng bộ, sao lưu dữ liệu nhanh, tin cậy

  • GoodSync 10.1.8 là phần mềm quản lý dữ liệu tương đối dễ sử dụng, có thể tự động hóa quy trình sao lưu - đồng bộ giữa máy tính, thiết bị di động hoặc ổ đĩa, có hoặc không thông qua dịch vụ đám mây.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu