🖼️
  • HandBrake Phần mềm chuyển đổi video miễn phí
  • HandBrake 1.4.1 là một phần mềm có thể chuyển đổi video MPEG sang MPEG-4. HandBrake được rất nhiều người sử dụng để chuyển đĩa DVD xem trên máy iPod, iPhone và QuickTime Player.
  • Xếp hạng: 4 14 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • HandBrake for Mac (32 bit - Intel)
  • Khi bạn mua một đĩa phim DVD, có thể bạn sẽ muốn rip nó để backup lên ổ cứng, HandBrake sẽ giúp bạn trong việc này.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • HandBrake cho Linux Chuyển đổi video MPEG sang MP4
  • Khi bạn mua một đĩa phim DVD, có thể bạn sẽ muốn rip nó để backup lên ổ cứng, HandBrake 1.4.1 sẽ giúp bạn trong việc này. HandBrake có cả cho 3 HĐH Windows, Mac OS và Linux.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️