🖼️
  • HelloTalk cho iOS Ứng dụng học ngoại ngữ kiểu mới
  • HelloTalk for iOS là ứng dụng học ngoại ngữ miễn phí, đa ngôn ngữ trên iPhone, iPad. HelloTalk là cộng đồng trao đổi văn hóa và ngôn ngữ hàng đầu thế giới, giúp kết nối người bản xứ thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • HelloTalk Học ngoại ngữ cùng người bản xứ
  • Trò chuyện với cả thế giới và học ngoại ngữ mới cùng HelloTalk. Đây là phiên bản Hello Talk miễn phí, cho phép luyện kỹ năng nói tiếng nước ngoài ngay trên trình duyệt web mà không cần cài đặt.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu