🖼️
🖼️
  • iPhone iBooks Transfer
  • Joboshare iPhone iBooks Transfer là chương trình có thể truyền nhanh chóng iPhone ePub, pdf, audiobook từ iPhone sang máy tính để sao lưu hoặc đồng bộ hóa chúng với các thiết bị khác...
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
  • 3herosoft iPhone iBooks to Computer Transfer for Mac
  • 3herosoft iPhone iBooks to Computer Transfer for Mac là phần mềm truyền sách iBooks tốt nhất cho iPhone, có thể truyền ePub, PDF, Audiobook, nhạc, video, Podcast, chương trình ti vi từ iPhone sang Mac
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Classics Thư viện sách cho iPhone
  • Classics – ứng dụng giá sách điện tử, cung cấp cho người dùng những tác phẩm văn học, những cuốn sách hấp dẫn nhất.
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
🖼️