🖼️
🖼️
🖼️
 • Mocha VNC Lite for iOS Kết nối điện thoại và máy tính

 • Mocha VNC Lite cung cấp truy cập vào một VNC Server. Bằng cách sử dụng chiếc điện thoại iPhone của mình, bạn có thể kết nối với một máy tính Windows hoặc Mac OS X và xem các file, chương trình và các nguồn...
 • Xếp hạng: 4 8 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Mocha TN5250 Giả lập Terminal

 • Mocha TN5250 cung cấp giả lập TN5250 để truy cập AS/400 Terminal, được thiết kế dành cho hệ điều hành Windows 7/Vista và đã cài đặt .Net Framework 2.0.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Mocha TN5250 For Mac Giả lập Terminal

 • Mocha TN5250 cung cấp giả lập TN5250 để truy cập AS/400 Terminal, được thiết kế dành cho hệ điều hành Mac OS X. AS/400 – cũng đc gọi là "IBM iSeries” là loại server hạng trung được cung cấp bởi IBM thiết kế dành cho doanh nghiệp.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Mocha Telnet Lite For iOS Truy cập vào máy chủ Telnet

 • Bằng cách sử dụng iPhone hoặc iPad bạn có thể kết nối đến một máy chủ Telnet và chạy các ứng dụng trong cửa sổTerminal VT220 giống như bạn đang ngồi trước máy tính và sử dụng những dữ liệu này chỉ với một màn hình nhỏ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Mocha TN3270 Lite For iOS Giả lập Terminal

 • TN3270 giả lập IBM 3278 Terminal để dễ dàng truy cập IBM Mainframe. Phiên bản đầy đủ có tất cả các phím từ F1-F24, còn phiên bản Lite chỉ hỗ trợ phím F1 và F3.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Mocha TN5250 Lite For iOS Giả lập Terminal

 • TN5250 giả lập Terminal để dễ dàng truy cập vào AS/400. AS/400 – cũng đc gọi là "IBM iSeries” là loại server hạng trung được cung cấp bởi IBM thiết kế dành cho doanh nghiệp.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu