Mocha TN5250 Giả lập Terminal

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 867
  • Lượt tải: 811
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7/Vista/XP
Giới thiệu

Mocha TN5250 cung cấp giả lập TN5250 để truy cập AS/400 Terminal, được thiết kế dành cho hệ điều hành Windows 7/Vista và đã cài đặt .Net Framework 2.0.

AS/400 – cũng đc gọi là "IBM iSeries” là loại server hạng trung được cung cấp bởi IBM thiết kế dành cho doanh nghiệp.

Mocha TN5250

Một số tính năng chính:

- Hệ điều hành: Windows 7/Vista 32/64 bit/XP, và cài đặt .Net Framework 2.0.

- Hỗ trợ tất cả tính năng giả lập 5250 chuẩn.

- Thay thế màn hình kích thước (24x80 hoặc 32x80).

- Hỗ trợ SSL (Secure Socket Layer) trong chế độ 128 bit.

- Hỗ trợ tên thiết bị.

- Hỗ trợ Mail.

- Hỗ trợ Macro.

- Trợ giúp Online.

- Hỗ trợ cài đặt và gỡ bỏ cài đặt.

Tuyết Mai

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.