🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Picasa Downloader

  • Picasa Downloader là công cụ bạn nên nghĩ đến trong những trường hợp cần tải nhiều album hình về. Tiện ích này cho phép bạn tải các album hình từ Picasa Web chỉ với một vào thao tác đơn giản
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Picasa Photo Organizer

  • Picasa Photo Organizer là phần mềm giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng chia sẻ hình ảnh từ Google
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️