🖼️
  • Pidgin Phần mềm chat miễn phí
  • Pidgin 2.14.1 là chương trình chat cho phép bạn đăng nhập vào nhiều tài khoản trên nhiều hệ thống mạng chat cùng lúc.
  • Xếp hạng: 4 34 Phiếu bầu
🖼️
  • Pidgin Portable Ứng dụng chat miễn phí
  • Pidgin Portable 2.13.0 là một chương trình Portable rất hữu ích cho việc giao tiếp thông qua Internet của bạn, Pidgin bao gồm những chương trình giao tiếp thông dụng nhất hiện nay.
  • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Pidgin cho Mac Ứng dụng chat miễn phí trên máy Mac
  • Pidgin là một chương trình chat mà cho phép bạn đăng nhập bằng nhiều tài khoản trên nhiều mạng chat cùng một lúc. Điều này có nghĩa bạn có thể trò chuyện với bạn bè của mình trên MSN, nói chuyện với người thân trên Google Talk và tham gia một phòng chat room của Yahoo.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu