🖼️
🖼️
  • bit.ly Bitly - Phần mềm rút gọn link
  • Bit.ly đi trước TinyURL.com một bước khi kết nối với dịch vụ yfrog.com. Bit.ly cho phép người dùng upload file jpg, png, gif, bmp, tiff, swf, flv, pdf, mp4
  • Xếp hạng: 4 29 Phiếu bầu
🖼️
  • TinyURL Tiện ích rút gọn link miễn phí
  • TinyURL là công cụ rút gọn link online, giúp bạn rút ngắn liên kết dài trước khi chia sẻ. Tiny URL ra mắt từ đầu năm 2002 và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của bit.ly, 123Link, Goo.gl…
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Goo.gl Trang web rút gọn URL miễn phí & nhanh chóng
  • Trang Goo.gl cho phép người dùng tạo ra các URL rút gọn để tiện chèn vào các trang web, bình luận, chat, email và nhiều thứ khác. Dù có đang sở hữu tài khoản Google hay không, bạn luôn có thể sử dụng dịch vụ này.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️