🖼️
  • Phát hành: Devolver Digital
  • SCUM là game vượt ngục cực khó nhưng thú vị. Lối chơi của SCUM game nhấn mạnh vào nhiệm vụ sinh tồn trong thế giới mở cùng nhiều người chơi khác.
  • windows Version: 0.5.0.32365
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 794