🖼️
🖼️
🖼️
  • Shadowverse CCG cho iOS Game thẻ bài cực hay trên iPhone/iPad
  • Shadowverse CCG cho iOS là game thẻ bài cung cấp 7 lớp nhân vật khác nhau. Mỗi nhân vật sở hữu bộ kỹ năng độc đáo riêng. Tại đây, bạn thu thập hơn 600 thẻ bài, nâng cấp các anh hùng và bước vào cuộc chiến đánh bại kẻ thù.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu