🖼️
 • Phát hành: Google
 • Socratic cho Android là một phần mềm cực kỳ thông minh, có thể giải mọi bài tập tính toán hay trả lời câu hỏi cho bạn cực nhanh. Nhiệm vụ của bạn chỉ là chụp ảnh bài tập và để cho Socratic giải quyết tất cả.
 • android Version: 1.0.0.295861149
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.980
🖼️
 • Phát hành: Google
 • Socratic là một ứng dụng giáo dục cực kỳ thông minh của Google, có thể giúp học sinh, sinh viên giải mọi bài tập tính toán hay trả lời các câu hỏi khó cực nhanh.
 • ios Version: 5.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 309