🖼️
🖼️
  • Spacedesk cho Android Biến Android thành màn hình phụ cho máy tính

  • Spacedesk là công cụ chia sẻ màn hình miễn phí có thể chuyển đổi thiết bị Android thành màn hình phụ cho PC Windows hoặc máy tính bảng thông qua kết nối Wifi. Khi đó, màn hình máy tính Windows sẽ được hiển thị trên màn hình Android.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️