🖼️
🖼️
 • Startup Delayer Tăng tốc độ khởi động Windows
 • Startup Delayer cho phép người sử dụng tối ưu hóa tiến trình khởi động bằng cách cấu hình thời gian trễ (timed delay) cho mỗi ứng dụng bắt đầu chạy sau khi Windows khởi động lên.
 • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Startup Defender Quản lý khởi động
 • Startup Defender là chương trình nằm trong khay Windows với chức năng quản lý và theo dõi những chương trình tự khởi động mà bạn không hề biết đến.
 • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Startup Company Game quản lý công ty khởi nghiệp
 • Trong vai CEO của công ty phần mềm mới trong Startup Company, sứ mệnh của bạn là hoàn thành hợp đồng với khách hàng để kiếm tiền hoặc xây dựng chuỗi sản phẩm phần mềm của riêng mình.
 • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Startup Select Khởi động Windows nhanh hơn
 • Startup Select 2.2 là một quản lý khởi động Windows mạnh mẽ. Nó cho phép bạn xác định, vô hiệu hóa, và loại bỏ các chương trình nằm trong thư mục registry, tự động chạy mỗi khi Windows bắt đầu.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Startup Panic Game quản lý công ty khởi nghiệp
 • Startup Panic là game quản lý công ty khởi nghiệp sống động. Hãy bỏ công việc hiện tại của bạn và xây dựng một công ty startup thú vị, cạnh tranh với các CEO đối thủ và đi lên đến đỉnh cao sự nghiệp!
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Startup Genie Quản lý khởi động
 • Startup Genie là công cụ quản lý khởi động tiện dụng, cho phép bạn kiểm soát những chương trình chạy lúc khởi động hệ thống khi bạn mở hoặc đăng nhập vào máy tính.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Synei Startup Manager Quản lý menu startup
 • Synei Startup Manager là một tiện ích cho phép bạn kích hoạt một số ứng dụng nhất định khởi động cùng lúc với hệ thống hoặc chặn tải các mục không cần thiết để tăng tốc độ khởi động cho máy tính.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu